Vätternpotatis

Vätternpotatis ligger vackert beläget vid Forsby utanför Ödeshög i Östergötland. Alldeles intill riksväg 50 vid Vättern.

Besöks- och postadress:
Vätternpotatis AB
599 93 Ödeshög
Tel: 0144-155 00
Fax: 0144-330 12

Kontaktpersoner

Marie Ström-Larsson

Marie Ström-Larsson

VD/Ekonomichef

0144-155 02
070-377 56 23
marie.stroem-larsson@vatternpotatis.se

John Eskilsson

John Eskilsson

Försäljnings-/Marknadschef

Tel dir: 0144-155 05
Mobil: 073-511 66 66
john.eskilsson@vatternpotatis.se

Tomas Lundh

Tomas Lundh

Fabrikschef

Tel dir: 0144-155 04
Mobil: 070-515 15 07
tomas.lundh@vatternpotatis.se

Ing-Marie Johansson

Ing-Marie Johansson

Order/Kundservice
Liselott Häll

Liselott Häll

Anbud

Tel dir: 0144-155 01
liselott.hall@vatternpotatis.se

Christer Ädehl

Christer Ädehl

Distriktsansvarig

Mobil: 073-512 38 67
christer.adehl@vatternpotatis.se

Benita Lundström

Benita Lundström

Distriktsansvarig
Roger Lien

Roger Lien

Distriktsansvarig

Mobil: 073-512 59 08
roger.lien@vatternpotatis.se

Irene Hjort Karlsson

Irene Hjort Karlsson

Ekonomi

Tel dir: 0144-155 21
irene.hjort@vatternpotatis.se

Åsa Mohlin

Åsa Mohlin

Kvalitet

Tel dir: 0144-155 22
Mobil: 070-619 82 71
aasa.mohlin@vatternpotatis.se

Anders Dahlqvist

Anders Dahlqvist

Råvaruchef
Malin Karlsson

Malin Karlsson

Service & Underhåll

Tel dir: 0144-155 16
Mobil: 070-550 58 05
malin.karlsson@vatternpotatis.se

Fredrik Carlsson

Fredrik Carlsson

Arbetsledning

Tel dir: 0144-155 14
Mobil: 070-550 32 17
fredrik.carlsson@vatternpotatis.se