Vätternpotatis

Vätternpotatis ligger vackert beläget i Forsby utanför Ödeshög i Östergötland. Alldeles intill riksväg 50 vid Vättern.

Besöks- och postadress:
Vätternpotatis AB
599 93 Ödeshög
Tel: 0144-155 00
Fax: 0144-330 12

Order:
order@vatternpotatis.se

Anbud:
anbud@vatternpotatis.se

Kontaktpersoner

Erik Pettersson

VD

Ing-Marie Johansson

Order/Kundservice
Liselott Häll

Liselott Häll

Anbud/HR

Tel dir: 0144-155 01
liselott.hall@vatternpotatis.se

Christer Ädehl

Christer Ädehl

Distriktsansvarig säljare

Mobil: 073-512 38 67
christer.adehl@vatternpotatis.se

Benita Lundström

Benita Lundström

Distriktsansvarig säljare
Roger Lien

Roger Lien

Distriktsansvarig säljare

Mobil: 073-512 59 08
roger.lien@vatternpotatis.se

Irene Hjort Karlsson

Ekonomi

Tel dir: 0144-155 21
irene.hjort@vatternpotatis.se

Åsa Mohlin

Åsa Mohlin

Råvaruansvarig

Tel dir: 0144-155 22
Mobil: 070-619 82 71
aasa.mohlin@vatternpotatis.se

Anders Dahlqvist

Anders Dahlqvist

Odlingsansvarig

Mattias Heimdahl

Service & Underhåll

Tel dir: 0144-155 16
Mobil: 072-242 60 09
mattias.heimdahl@vatternpotatis.se

Johan Lavesson

Fabrikschef

Tel dir: 0144-155 00
johan.lavesson@vatternpotatis.se

Karin Almstedt

Miljö- kvalitetschef

Tel dir: 0144-155 03
karin.almstedt@vatternpotatis.se

Ida Magnusson

Order/kundservice

Tel dir: 0144-155 00
ida.magnusson@vatternpotatis.se

Ellinor Ralmé

Ekonomi

Tel dir: 0144-155 21
ellinor.ralme@vatternpotatis.se